Diz ağrılarında PRP Tedavisi

Diz ağrılarında PRP tedavisi; genellikle orta ve ileri yaşlarda diz eklemi dokularının yaşlanması ve yıpranması ile ağrılar başlar. Bu ağrılar ekleme kıkırdak parçalarının dökülmesi, asit salgılaması ve ödem oluşması yüzündendir. Kıkırdak kaybı, ağrılar kasların zayıflaması biomekanik bozukluğu da beraberinde getirir. Zayıflamış kıkırdaklar mekanik bozuklukla daha fazla dökülür, hatta yırtılır. Menisküs’ ler de diz ekleminin hareketli kıkırdaklarıdır. Yıpranma ve yırtılmalar menisküs’ lerde de görülür .

Dizdeki bu kıkırdak yıpranması ilerde kireçlenme ile sonuçlanmaktadır. Buna ARTROZ (kireçlenme) diyoruz.

Yaşlanmış, yıpranmış ve yırtılmış dokuları vücudumuzun tamir mekanizmaları iyileştirmektedir. Bu mekanizmaları başlatan ve yürüten hormonlar ve hücreler dolaşan kanımızda mevcuttur. Buna verile olan başlıca hücre pıhtılaşma hücreleridir. (platelet=trombosit)

BF Plateletler tarafından ortaya çıkarılan büyüme faktörleri

PDGF (Platelette bulunan BF) Görevi : Damar yapar, hücre, fibroblast çoğaltır.

bFGF (Firoblast BF) Görevi : Fibroblast, Miyoblast ve damarları çoğaltır.

VEGF (Damar endotel BF) Görevi : Damar çoğaltır.

EGF (Endotelial BF) Görevi : Epitel ve Mezenşin hücrelerini çoğaltır.

IGF-1 (İnsülin benzeri BF) Görevi : Fibroblast, Miyoblastları çoğaltır.

HGF (Hepatosit BF) Görevi : Damar çoğaltır.

PRP; Platelet Rich Plasma ile bu tamir daha yoğun olarak yapılmaktadır. PRP’ yi verdiğimiz kandan özel yöntemlerle elde edip bekletmeden diz eklemine enjekte ediyoruz. Dizdeki yıpranmış kırkırdağı Plateletler ve içindeki büyüme hormonu iyileştirmektedir. Bu etkiye kök hücre benzeri etki (Stem cell like effect) diyoruz. Çamur gibi yumuşamış dejenere olmuş (yıpranmış, yaşlanmış) kıkırdak bu etki ile sertleşip kuvvetlenmektedir. Bu etki 20 gün sürmektedir. 20 gün sonra tekrar PRP sıvısı enjekte etmek gerekmektedir. Kişide bulunan kıkırdak yıpranmasının derecesine göre  4-6 defa tekrarlamaktayız.

Kırkırdağın iyileşmesi ile ağrı da geçmektedir. Rehabilitasyon programı ile de kaslar kemikler ve diğer dokular kuvvetlendirilerek  iyileşme süreci kalıcı olmaktadır.

İlerlemiş kıkırdak bozukluğu varsa, yaşlı veya kilolu hastalarda ağrılar bir süre sonra tekrarlamaktadır. Bu durumda PRP kürü yeniden yapılabilir.

PRP sıvısı enjeksiyonu yapıldığında dizde çoğunlukla bir ağrı olmamakta ve diz ağrısı hemen hafiflemektedir. Bazı kişilerde kısa süre şiddetli ağrı olmaktadır. Bazı kişilerde de 2 gün süre hafif derecede yanma ve ağrı olmaktadır. Bazı kişilerde de 2 gün süre hafif derecede yanma ve ağrı olmakta arkasından ağrılar eskisinden daha aza inmektedir.

PRP’ nin etkisini ki bu bir inflamatuvar etkidir, ağrı kesiciler ve antienflamatuvar ilaçlar azaltmaktadır. Bu nedenle ağrı kesici ilaçlar zorunlu olmadıkça alınmamalıdır. Diğer ilaçlar alınabilir.

PRP ile menisküs yırtıkları iyileşmez, ilerlemiş kireçlenme (iyileşecek kıkırdak kalmamıştır) de iyileşmez. Bunlarda PRP ile ancak çok az ve geçici ağrı azalmaları elde edilebilir. Yani PRP ameliyat gerektiren bu durumlarda ameliyat yerine geçmez.

Muayene sonucu röntgen veya emar ile dizdeki ağrının nedeni ve seviyesi ortaya konuluyor. Böylece PRP mi ameliyat mı veya her ikisi birden mi uygulanacağı kararını veriyoruz.

Operatör Doktor Ali Koç Kalça ve diz eklemleri üzerine yoğunlukla çalışıyor….

 • Kalça çıkığı tedavileri ameliyatları ileri yaşta kalça çıkığı ameliyatları
 • Kalça çıkığında protez ameliyatı
 • Diz ve diğer eklemlerin kireçlenmesinin ameliyatsız tedavileri
 • Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme
 • Kaynamamış ve kötü kaynamış kırıklarda ameliyat ile tedavi
 • Kalça ve diz kemik erimelerinde tedavi
 • Diz atroskopisi: meniskus, kireçlenme ve çapraz bağ yırtıkları tedavisi
 • Eklem kireçlenmesinde PRP ve eklem sıvısı ile tedavi
 • Eklem kireçlenmesinde ve kemik erimesinde beslenme
 • Osteoporoz da beslenme ve ilaçlarla tedavi
 • Sporun kemik sağlığı üzerinde faydaları ve gelişen bilimsel spor

Bize Ulaşın

Bebeklerde, yaşlılarda kalça çıkığı tedavileri ameliyatları | Diz ve diğer eklemlerin kireçlenmesi | Kemik ve eklem hastalıkları | Kaynamamış ve kötü kaynamış kırıklar | Kalça ve diz kemik erimeleri | Meniskus, kireçlenme ve çapraz bağ yırtıkları | PRP ve eklem sıvısı | Eklem kireçlenmesinde ve kemik erimesi | Osteoporoz | Sporun kemik sağlığı üzerinde faydaları

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.