Femur Başı

Femur kemiğinin kalça eklemini üst uçtaki yuvarlak başa femur başı denir. Türkçe’ de Oma kemiği veya elma kemiği diyenler de vardır. Femur başı tam yuvarlaktır, ortasında bir bağla yuvaya bağlıdır. Bu bağ çıkığı engeller. Yuva içinde baş hareketleri ile femur öne doğru, arkaya doğru, yana doğru, içe doğru hareket eder. Ayrıca da içe ve dışa dönüş (rotasyon) hareketi yapar.

Femur Başı Erimesi

Femur başının dolaşımı bozulunca erime ve kırık oluşur. Buna Femur başı avasküler nekrozu diyoruz. Femur başını besleyen damarın tıkanması ile olur. Özel beslenme ile tedavi başarılı olabilir. Femur başı avasküler nekrozu ameliyatı da vardır. Damarlı kemik nakli ile yapılır.

Femur Boyun Kırığı

Femur boyun kırığı kemik erimesi ile olur. Kemik erimesi yoksa yüksek enerjili travma (yüksekten düşme, şiddetli çarpışma, trafik kazası gibi) ile olur. Kişide kemik erimesi varsa ve yaşlı ise Femur Boynu Kırığı’ nda baş çıkarılıp yerine parsiyel protez konarak tedavi yapılır. Böylece hemen yürüme sağlanır.

Femur boynu kırığı genç kişide olmuşsa platin (çivi-vida) ile kırık tutturularak 12 ayda basmadan yürütülerek iyileşebilir.

Femur Kemiği Kırığı Ameliyatı

Femur kemiği kırığı ameliyatı uyluk (femur) kemiği orta kısımlarda kırılırsa buna femur kemiği kırığı denir ve platin ile tutturularak ameliyat edilir. Ameliyat kırık uygunsa kapalı, değilse açık yapılır. En iyisi kapalı ve dışardan çivilerle fiksatör eksternal ile yapılır.

Femur Kemiği Kırığı sonrası

Femur kırığı sonrası fizik tedavide diz ve kalça eklemi hareketleri yaptırılır. Bu hareketler hem kemiğin kaynamasını hızlandırır hem de eklem ve kasları kuvvetlendirir. Fiksatör ekstern ile tutturulmuşsa femur kırığı sonrası üzerine basıp yürümek mümkündür. Bu şekilde hareket edildiğinde kırık kaynaması daha hızlı ve  daha iyi olur.

Operatör Doktor Ali Koç Kalça ve diz eklemleri üzerine yoğunlukla çalışıyor….

 • Kalça çıkığı tedavileri ameliyatları ileri yaşta kalça çıkığı ameliyatları
 • Kalça çıkığında protez ameliyatı
 • Diz ve diğer eklemlerin kireçlenmesinin ameliyatsız tedavileri
 • Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme
 • Kaynamamış ve kötü kaynamış kırıklarda ameliyat ile tedavi
 • Kalça ve diz kemik erimelerinde tedavi
 • Diz atroskopisi: meniskus, kireçlenme ve çapraz bağ yırtıkları tedavisi
 • Eklem kireçlenmesinde PRP ve eklem sıvısı ile tedavi
 • Eklem kireçlenmesinde ve kemik erimesinde beslenme
 • Osteoporoz da beslenme ve ilaçlarla tedavi
 • Sporun kemik sağlığı üzerinde faydaları ve gelişen bilimsel spor

Bize Ulaşın

Bebeklerde, yaşlılarda kalça çıkığı tedavileri ameliyatları | Diz ve diğer eklemlerin kireçlenmesi | Kemik ve eklem hastalıkları | Kaynamamış ve kötü kaynamış kırıklar | Kalça ve diz kemik erimeleri | Meniskus, kireçlenme ve çapraz bağ yırtıkları | PRP ve eklem sıvısı | Eklem kireçlenmesinde ve kemik erimesi | Osteoporoz | Sporun kemik sağlığı üzerinde faydaları

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.